Kontrola zarządcza w przedszkolu/szkole.

Celem szkolenia jest wskazanie funkcjonowania w przedszkolu/szkole systemu kontroli zarządczej, określenie jego zasad.

Usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem.

Wskazanie wzorów, które będą stanowiły bazę wyjściową do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danego przedszkola/szkoły.

Wykorzystanie już funkcjonujących w przedszkolu/szkole dokumentów (jeżeli wymagają modyfikacji).

Zaproponowane wzory i przykłady niezbędnych mechanizmów kontroli zarządczej będą niezwykle pomocne w tworzeniu prawidłowej dokumentacji przedszkolnej/szkolnej.