Nadzór pedagogiczny w przedszkolu

Szkolenie ma wskazać dyrektorom jak planować nadzór pedagogiczny w przedszkolu
z uwzględnieniem nowego modelu nadzoru, który rozgranicza trzy zadania:

  • ewaluację – działalności edukacyjnej,
  • kontrolę - przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
  • wspomaganie - nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Wyślij zgłoszenie.